Historien bag Brunos Transport A/S

Virksomheden startede den 15. marts 1930 af Brunos farfar Rasmus Andersen, der dengang var 28 år gammel. Virksomheden udsprang i byen Virring ved Solbjerg hvor, den stadig den dag i dag har hovedsæde. Rasmus startede med at køre kul og koks, og fik hurtigt etableret en fast torsdagsrute til FDB's lager i Vestergade i Århus. Sideløbende med den faste tur til Århus, kørte Rasmus også med mælk fra landmændene til det lokale mejeri i Stilling ved Skanderborg. Forretningen blev hurtigt populær, og inden længe havde Rasmus en virksomhed der bl.a. udførte følgende:

  • transport af grus.
  • transport af tørv.
  • Kørsel af brunkul.
  • grisekørsel til Skanderborg slagteri.
  • transport af dyr til ung- og dyrskuer.
  • asfalttransport og generelt transport af materialer til udbedring af kommunens vejnet.
  • transport af grisefoder.
  • transport af spildaffald.

rasmusforsteRasmus startede med en 1500 kg Ford

Rasmus fik mere og mere at se til, og kunne til sidst ikke selv klare arbejdsbyrden. Der blev købt 2 nye lastbiler, og Rasmus' søn Svend Åge Andersen kom med i firmaet.

scan0005

Vogntog fra slutningen af 50'erne

 rasmusogbilerSvend Åge og hans første 2 biler

 

rasmusbil2

Rasmus' sidste bil

Den 17. april 1961 overtog Svend Åge Andersen virksomheden som 2. generation. Han førte virksomheden videre som den var, men fik dog nye mælketure og snerydning med ind. I 1972 kom vognmand Hans Riis (ligeledes fra Virring) ind i billedet. Pga. kildeskattens indføring i samfundet, så Svend Åge sig nødsaget til at sælge kreaturkørsel fra, hvilket kom Hans Riis til gode. Der var nu to vognmænd i Virring, og de fandt ud af at dele arbejdet imellem sig. Svend Åge Andersens' søn, Bruno Andersen, overtog forretningen 16. juni 1981 og blev dermed 3. generation til at føre virksomheden videre. Den 1. januar 2014 overtog Rene Precht, som 4. generation, Brunos Transport.

I dag har Brunos Transport A/S 8 ansatte.